OM

VI UTFÖR ALLT INOM ELINSTALLATION

Välkomna till , er kompletta och etablerade partner inom El och Teleteknik. 
Från elservice och löpande underhåll till större installationsarbeten så som ombyggnationer, anpassningar, nyproduktion och ROT-projekt. Allt med fokus på kund, samarbete och slutresultat.

Vi är ett personligt och ansvarstagande företag i Storstockholm med utgångspunkt från Tyresö. 

Vårt mål är att ni ska bli 100% nöjda med ert projekt.

VÅRA

Ombyggnation och anpassning av kontor, ny entré, POD-rum och gemensamt lunchrum med tillhörande socialaytor.

AVANZA

Byte av fastighetens basinstallationer så som ställverk, Canlisskenor, huvudledningar och energimätartavlor.

BASHUSET

Ombyggnation och anpassning av kontorslokaler. Entreprenadform: Totalentreprenad.

KARO PHARMA

KOMMA I